LoginRegistration
Laboratorium z Wprowadzenia do Metod Numerycznych (136420-1160).

Literatura:

 • D. Kincaid, W. Cheney - Analiza numeryczna
 • K. Moszyński, - Metody numeryczne dla informatyków, skrypt, plik.pdf
 • Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wasowski - Metody numeryczne
 • A. Ralston - Wstęp do analizy numerycznej
 • J. Stoer, R. Bulirsch - Wstęp do analizy numerycznej
 • M. Dryja, J. i M. Jankowscy - Przegląd metod i algorytmów numerycznych
 • S. Dahlquist, A. Björck - Metody numeryczne
 • Linki:

  Ważniak
  Octave i jego rozszerzenia Octave-Forge oraz przykładowy manual

  Zasady zaliczenia:

  • Kolokwium za maksymalnie 30 punktów (3 zadania po 10 punktów każde). Nie ma możliwości poprawiania raz napisanego kolokwium.
  • Wysłane w terminie zadanie programistyczne i wprowadzona (osobiście) poprawnie modyfikacja do rozwiązania zadania za maksymalnie 30 punktów.
  • Po co najwyżej jednym punkcie za każde z dwóch poprawnie rozwiązanych i oddanych w terminie dowolnie wybranych zadań z każdej z pięciu serii zadań domowych (w sumie za 10 punktów).
  • Egzamin za 30 punktów dla osób, które pisały kolokwium (3 zadania po maksymalnie 10 punktów każde).
  • Egzamin za 60 punktów dla osób, które nie pisały kolokwium (3 zadania po maksymalnie 20 punktów każde).
  • W drugim terminie do oceny liczą się punkty z zadań domowych, zadania programistycznego oraz egzaminu (3 zadania po maksymalnie 20 punktów każde).
  • Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów według tabeli przeliczeniowej:
   PUNKTYOCENA
   < 502 (niedostateczny)
   od 503 (dostateczny)
   od 603,5 (dostateczny plus)
   od 704 (dobry)
   od 804,5 (dobry plus)
   od 905 (bardzo dobry)

  Plan przedmiotu:

  1. Metody numeryczne: problem wyboru metody rozwiązywania zadań na komputerze. Arytmetyka zmiennopozycyjna.
  2. Problem i źródła błędów obliczeń numerycznych. Kryteria oceny zadań numerycznych (uwarunkowanie) oraz algorytmów numerycznych (błąd, złożoność, stabilność, poprawność).
  3. Układy równań liniowych. Rozkład LU metodą eliminacji Gaussa i jego zastosowanie do rozwiązywania układu równań. Numeryczna poprawność eliminacji z wyborem elementu głównego w kolumnie.
  4. Rozkłady specjalne: Cholesky'ego-Banachiewicza, macierzy trójdiagonalnej i inne. Zastosowania rozkładów.
  5. Normy wektorowe i macierzowe oraz ich własności. Uwarunkowanie macierzy. Residualne kryterium numerycznej poprawności.
  6. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratów.
  7. Rozkład QR. Metoda Householdera wyznaczania rozkładu QR.
  8. Zadanie własne. Wartości własne i wektory własne macierzy, wielomian charakterystyczny.
  9. Metoda potęgowa i odwrotna potęgowa.
  10. Równania nieliniowe skalarne. Metody: bisekcji, stycznych, siecznych i ich rząd zbieżności. Kryteria stopu. Inne metody rozwiązywania układów równań nieliniowych.
  11. Interpolacja Lagrange'a i Hermite'a. Algorytm różnic dzielonych. Błąd interpolacji. Wielomiany Czebyszewa. Algorytm Hornera. Funkcje sklejane.
  12. Aproksymacja średniokwadratowa. Metoda najmniejszych kwadratów. Istnienie i charakteryzacja elementu najlepszej aproksymacji.
  13. Wielomiany ortogonalne i ich zastosowanie do wyznaczania wielomianu optymalnego. Reguła trójczłonowa.
  14. Laboratorium komputerowe - nauka programowania w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab, R, Mathematica.
  15. Laboratorium komputerowe - rozwiązywanie problemów ilościowych w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab, R, Mathematica.
  Contact: [email protected]