LoginRegistration

Algebra i analiza matematycznaInformacje ogólne (aktualizacja)
Wyniki (kolokwia, proponowana ocena)
Zajęcia 1 (15.02) PDF Funkcjonały dwuliniowe
Zajęcia 2 (22.02) PDF Formy dwuliniowe, określoność macierzy
Zajęcia 3 (29.02) PDF Iloczyn skalarny, ortogonalność
Zajęcia 4 (07.03) PDF Normy, ortogonalizacja, błąd średniokwadratowy
Zajęcia 5 (14.03) PDF Rzuty ortogonalne
Zajęcia 6 (21.03) PDF Zbiory i funkcje wypukłe, nierówność Jensena
Zajęcia 7 (04.04) PDF Wielościenne zbiory wypukłe, stożki, stożki dualne
Zajęcia 8 (11.04) Kolokwium (dozwolone: kalkulator, kartka A4 własnoręcznych notatek)
Zajęcia 9 (18.04) PDF Równania różniczkowe zwyczajne rzędu pierwszego
Zajęcia 10 (25.04) PDF Równania różniczkowe zwyczajne niejednorodne
Zajęcia 11 (09.05) PDF Równanie Bernoulliego, równanie Riccatiego
Zajęcia w formie internetowej
Zajęcia (16.05) Godziny rektorskie
Zajęcia 12 (23.05) PDF Równania zupełne, czynnik całkujący, Układy równań różniczkowych zwyczajnych
Zajęcia 11:40-13:20 odwołane, odbędą się tylko zajęcia 13:30-15:00 + konsultacje środa 17:00-18:00.
Zajęcia 13 (30.05) Kolokwium 11:40-13:20 (dozwolone: kalkulator, kartka A4 własnoręcznych notatek)
Materiał obejmuje okrojone cztery zajęcia z RRZ. Co najmniej dwa zadania na kolokwium będą wzięte z materiałów do zajęć.
Contact: [email protected]