LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (03.10) Składnia języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (10.10) Język R: operacje wejścia/wyjścia, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
websites.csv
lab2.r
Zajęcia 3 (17.10) Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab3.r
Zajęcia 4 (24.10) Język zapytań SQL
lab4.r
Zajęcia 5 (31.10) Język zapytań SQL
lab5.r
Zajęcia 6 (07.11) Język zapytań SQL
lab6.r
Zajęcia 7 (14.11) Kolokwium
abonenci.db
Przykładowe kolokwium (abonenci)
klienci.db
Przykładowe kolokwium (klienci)
Zajęcia 8 (21.11) Prezentacje (ggplot2)
 1. geom_point
 2. geom_line
 3. geom_histogram
 4. geom_bar
 5. geom_area
 6. geom_violin
Zajęcia 9 (28.11) Programowanie w R - daty, czas, apply
ZAJĘCIA W FORMIE INTERNETOWEJ
marathon.csv
maraton.r
Zajęcia 10 (05.12) Programowanie w R - scraping
ZAJĘCIA W FORMIE INTERNETOWEJ
www.zip
scraping.r
Zajęcia 11 (12.12) Prezentacje (regresja liniowa)
 1. konstrukcja modelu i interpretacja parametrów
 2. sprawdzanie niezbędnych założeń KMNK
 3. testowanie normalności rozkładu
 4. ocena postaci funkcyjnej modelu
 5. porównywanie modeli
 6. prognozowanie i błędy prognozy
Zajęcia 12 (19.12) Prezentacje (regresja logistyczna)
 1. podział na zbiór uczący i testowy
 2. regresja logistyczna (binarna) - konstrukcja i interpretacja parametrów
 3. prognozowanie z wykorzystaniem regresji logistycznej
 4. ocena skuteczności prognostycznej modelu
 5. krzywa ROC i AUC
 6. wielomianowa regresja logistyczna - konstrukcja i interpretacja parametrów
Zajęcia 13 (09.01) Prezentacje (szeregi czasowe)
 1. konstrukcja i wizualizacja
 2. desezonalizacja
 3. stacjonarność
 4. średnia ruchoma
 5. wygładzanie wykładnicze
 6. ARIMA
Zajęcia 14 (16.01) Prezentacje (Shiny)
 1. Podstawowa obsługa i uruchamianie
 2. Wizualizacja danych (wykresy)
 3. Wypisywanie komunikatów
 4. Obsługa parametrów - przyciski
 5. Obsługa parametrów - listy
 6. Obsługa parametrów - suwaki
Zajęcia 15 (23.01) Zaliczenie projektu zespołowego
Contact: [email protected]