LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (06.10) Obsługa RStudio. Podstawy składni języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (20.10) Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab2.r
Zajęcia 3 (10.11) Język zapytań SQL
lab3.r
Zajęcia 4 (24.11) Język R: instrukcje warunkowe, pętle
ZAJĘCIA W FORMIE INTERNETOWEJ
websites.csv
lab4.r
Zajęcia 5 (08.12) Język SQL i programowanie w R
lab5.r
Zajęcia 6 (12.01) Kolokwium
12.01 - termin przesyłania referatów
abonenci.db
Przykładowe kolokwium (abonenci)
klienci.db
Przykładowe kolokwium (klienci)
Zajęcia 7 (26.01) Zaliczenie projektu
Termin przesłania projektu: do dnia przed zaliczeniem
Contact: [email protected]