LoginRegistration

Metody Numeryczne



Informacje ogólne
Wyniki (kolokwium, zadania dom., zadanie progr.)
Zajęcia 1 (08.10) PDF Arytmetyka zmiennoprzecinkowa, podstawy programowania
Octave: ex01_plot.m
Octave: ex02_matrix.m
Octave: ex03_function.m
Octave: moj_exp.m
Seria zadań domowych nr 1 (termin oddania: 31 października)
Zadanie programistyczne (termin oddania: 13 stycznia)
Zajęcia 2 (22.10) PDF Normy, dekompozycje macierzy, metody bezpośredniego rozwiązywania układów równań
Octave: rozw_rownanie.m
Seria zadań domowych nr 2 (termin oddania: 14 listopada)
Zajęcia 3 (05.11) PDF Iteracyjne metody rozwiązywania układów równań
Octave: jacobi.m
Octave: iteracyjne_lab3.zip
Seria zadań domowych nr 3 (termin oddania: 19 grudnia)
Zajęcia 4 (19.11) KOLOKWIUM (dozwolone: kalkulator, kartka A4 własnoręcznych notatek)
Zajęcia 5 (03.12) PDF Nieliniowe metody iteracyjne, metoda Newtona
Octave: nieliniowe_lab5.zip
Seria zadań domowych nr 4 (termin oddania: 31 grudnia)
Zajęcia 6 (17.12) PDF Kwadratury interpolacyjne. Kwadratury złożone
Seria zadań domowych nr 5 (termin oddania: 14 stycznia)
Zajęcia 7 (14.01) PDF Kwadratury Gaussa
Zaliczenie zadania programistycznego
Egzamin 24.01, 19:00, G-235 dozwolone: kalkulator, dwie kartki A4 własnoręcznych notatek
konsultacje: 23.01 od 17:20 w budynku S (sale laboratoryjne)
Contact: [email protected]