LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (25.02) Składnia języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (03.03) Język R: operacje wejścia/wyjścia, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
websites.csv
lab2.r
Zajęcia 3 (10.03) Podstawy języka zapytań SQL → 5 maja (MS Teams)
zoo.db
lab3.r
Zajęcia 4 (17.03) Język zapytań SQL → 12 maja (MS Teams)
lab4.r
Zajęcia 5 (24.03) Język zapytań SQL → 19 maja (MS Teams)
lab5.r
Zajęcia 6 (31.03) Język zapytań SQL → 26 maja (MS Teams)
lab6.r
Zajęcia 7 (07.04) Kolokwium
abonenci.db
Przykładowe kolokwium (abonenci)
klienci.db
Przykładowe kolokwium (klienci)
Zajęcia 8 (21.04) Prezentacje (ggplot2)
 1. geom_point
 2. geom_line
 3. geom_histogram
 4. geom_bar
 5. geom_area
 6. geom_violin
Zajęcia 9 (28.04) Prezentacje (regresja liniowa)
 1. konstrukcja modelu i interpretacja parametrów
 2. sprawdzanie niezbędnych założeń KMNK
 3. testowanie normalności rozkładu
 4. ocena postaci funkcyjnej modelu
 5. porównywanie modeli
 6. prognozowanie i błędy prognozy
Zajęcia 10 (05.05) Prezentacje (regresja logistyczna)
 1. podział na zbiór uczący i testowy
 2. regresja logistyczna (binarna) - konstrukcja i interpretacja parametrów
 3. prognozowanie z wykorzystaniem regresji logistycznej
 4. ocena skuteczności prognostycznej modelu
 5. krzywa ROC i AUC
 6. wielomianowa regresja logistyczna - konstrukcja i interpretacja parametrów
Zajęcia 11 (12.05) Prezentacje (szeregi czasowe)
 1. konstrukcja i wizualizacja
 2. desezonalizacja
 3. stacjonarność
 4. średnia ruchoma
 5. wygładzanie wykładnicze
 6. ARIMA
Zajęcia 12 (19.05) Prezentacje (Shiny)
 1. Podstawowa obsługa i uruchamianie
 2. Wizualizacja danych (wykresy)
 3. Wypisywanie komunikatów
 4. Obsługa parametrów - przyciski
 5. Obsługa parametrów - listy
 6. Obsługa parametrów - suwaki
Zajęcia 13 (26.05) Programowanie w R - scraping
www.zip
scraping.r
Zajęcia 14 (02.06) Konsultacje i uzupełnienia
Zajęcia 14 (09.06) Zaliczenie projektu zespołowego
Włączona kamera w komputerze w trakcie zaliczenia (proszę wyłączyć automatyczne wygaszanie i wyłączanie komputera) i skierowana na osobę zaliczającą. Zaliczenie jest nagrywane. Każdy wykonuje polecenia samodzielnie.
material_na_zaliczenie.pdf
Contact: [email protected]