LoginRegistration

Selected Recordings and Speeches

Sztuczna inteligencja podbija świat. Kto na tym zyska najbardziej?
Debata w ramach konferencji XTB Investing Masterclass z dnia 17 listopada 2023 r.

Kanał Sportowy, Oszczędzanie, 27.12.2023 (od ok. 1:28:17)

Parkiet TV + XTB Investing Masterclass, 22.11.2023

Onet Przegląd Sportowy, Misja Sport, 31.10.2023

Onet Przegląd Sportowy, Kongres Sportu Akademickiego, 29.10.2023

Cafe AZS #70 – Sport XXI wieku, 16.10.2023

Kanał Sportowy, Sztuczna inteligencja w polityce, 16.08.2023 (od ok. 2:02)

Rozmowy Finansowe #13, Big Data w życiu codziennym, 30.06.2023

Kanał Sportowy, Sztuczna inteligencja, 21.06.2023 (od ok. 2:05)

Publications and Preprints

Year: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 older

2023 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak
Analiza podobieństwa państw Unii Europejskiej w zakresie stabilności systemu finansowego, ścieżek zmian cen i wzrostu gospodarczego przy wykorzystaniu metody Dynamic Time Warping
Ekonomia Międzynarodowa, pp. 5–25
DOI: https://doi.org/10.18778/2082-4440.42.01

2023 - Paweł Felis, Michał Bernardelli, Agnieszka Bem, Anita Makowska, Milena Kowalska, Grzegorz Otczyk
Diagnoza i ocena wybranych kierunków zmian opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Studia BAS, Nr 4(76)2023, pp. 163-190
DOI: https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2023.35

2023 - Michał Bernardelli, Leszek Mosiejko
Applying event analysis to selected markets’ reaction to the Russian invasion on Ukraine
Journal of Management and Financial Sciences, 16(49). Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/4340
WWW: https://econjournals.sgh.waw.pl/JMFS/article/view/4340

2023 - Paweł Felis, Michał Bernardelli, Anita Makowska, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak
Strefowanie podatkowe - możliwy kierunek reformy podatku od nieruchomości. Koncepcja dla Wrocławia
Nieruchomości, Tom IV, pp. 39-65
WWW

2023 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak
The Analysis of Economic Growth and Monetary Policy for Poland and Selected Central and Eastern European Countries With the Use of Dynamic Time Warping
Bukalska, E., Kijek, T. and Sergi, B.S. (Ed.) Modeling Economic Growth in Contemporary Poland (Entrepreneurship and Global Economic Growth), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 189-205
DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-83753-654-220231014

2023 - Michał Bernardelli, Paweł Felis
Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce – wysokość stawek podatku od nieruchomości na tle sąsiadujących gmin
Szołno-Koguc J. (Ed.) Finanse samorządowe, Polska Akademia Nauk, Warszawa, pp. 87-99
PDF

2023 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak
Wykorzystanie Dynamic Time Warping do analizy polityki pieniężnej, sektora finansowego i wzrostu gospodarczego Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (191), 101-122
DOI: https://doi.org/10.33119/SIP.2023.191.7

2023 - Michał Bernardelli, Paweł Felis
Potrzeba i możliwe kierunki zmian w podatku od nieruchomości w Polsce. Koncepcje dla miasta stołecznego Warszawy.
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (191), 69-84
DOI: https://doi.org/10.33119/SIP.2023.191.5

2023 - Paweł Niedziółka, Michał Bernardelli, Zbigniew Korzeb
Factors of ESG ratings assigned to commercial banks – the cultural and credit risk dimensions
Argumenta Oeconomica 2023, No. 2(51), pp. 33-63
PDF: PDF

2023 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak
Comparison of the financial sector and macroeconomic performance using turning points analysis
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 29(78) (2023), pp. 5–19
DOI: https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.1

2023 - monografia studentów z SKN Zarządzania w Sporcie pod redakcją naukową Michała Bernardellego
Sport w XXI wieku. Wyzwania współczesności
Sport w XXI wieku. Wyzwania współczesności

2023 - Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcje przekształceń
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcje przekształceń
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Koncepcje przekształceń

2023 - Michał Bernardelli
Assessment of the Similarity Between the Business Cycle Phases
in: Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19, ed. M. Radzikowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2023, pp. 97-114
PDF

2023 - Michał Bernardelli, Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka, Krzysztof Waliszewski
Channels for the Impact of the War in Ukraine on the Commercial Banking Sector in Poland – First Results of the Study
Contemporary Economics 2023, vol. 17, issue 2, pp. 142-173
DOI: https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.504

2022 - Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska
Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości
Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości

2022 - Michał Bernardelli
A heuristic approach to optimizing the loading of homogeneous marine cargo
Operations Research and Decisions 2022: 32(2), 1-15
DOI: https://doi.org/10.37190/ord220201

2022 - Paweł Felis, Michał Bernardelli, Marcin Jamroży, Jacek Lipiec, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Grzegorz Otczyk
Fiscal Burden as a Determinant of Innovation Performance in the CEE Countries
East European Politics and Societies 2022 37:3, 1084-1109
DOI: https://doi.org/10.1177/08883254221116802

2022 - Michał Bernardelli
Automatic identification of turning points with HMM-based indicator
Economic Tendency Surveys and Economic Policy - Measuring Output Gaps and Growth Potentials (ed. Sylwester Bialowas)
Poznań University of Economics and Business Press 2022, pp. 39-55
DOI: https://doi.org/10.18559/978-83-8211-129-3/3

2022 - Michał Bernardelli, Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka
Does Fossil Fuel Financing Affect Banks’ ESG Ratings?
Energies 2022, no. 4: 1495
DOI: https://doi.org/10.3390/en15041495

2021 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Economic Growth and Convergence: Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models
(1st ed.), Routledge, 2021, ISBN 9780367774882
Economic Growth and Convergence: Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models
DOI: https://doi.org/10.4324/9781003171645

2021 - Michał Bernardelli, Anna Decewicz, Emilia Tomczyk
Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań
Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań

2021 - Michał Bernardelli, Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka
The banking sector as the absorber of the COVID-19 crisis’ economic consequences: perception of WSE investors
Oeconomia Copernicana, 2021, Volume 12, Issue 2, 335–374
DOI: https://doi.org/10.24136/oc.2021.012

2021 - Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(2), 285–323
DOI: https://doi.org/10.24136/eq.2021.011

2020 – Paweł Felis, Michał Bernardelli, Marcin Jamroży, Jacek Lipiec, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Grzegorz Otczyk
Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw
Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2020, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, pp. 427-480
DOI: http://dx.doi.org/10.33119/978-83-8030-386-7.2020
PDF

2020 – Leszek Mosiejko, Michał Bernardelli
Dynamic measurement of the financial liquidity of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange between 2002 and 2017: cross-sectoral comparative analysis - Part 2
Journal of Management and Financial Sciences, Volume XIII, Issue 41 (June 2020), pp. 9-32
PDF: PDF

2020 – Michał Bernardelli
Comparison of Impact of Local Data Smoothing Methods on Identification of Business Cycle Turning Point
Business, Economics and Science. Common challenges 2020, nr 176, Filodiritto Publisher, pp. 35-44
DOI: http://dx.doi.org/10.26352/CY29_MONOGRAPH_BUSINESS_ECONOMICS_KRAKOV2020

2020 – Michał Bernardelli
Economic climate HMM-based indicator as a tool for the business cycle turning points signaling (w:) Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych, Tom I Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych (red. M. Męczarski), Oficyna Wydawnicza SGH
Warszawa 2020, pp. 189-208

2019 – Michał Bernardelli
How to identify bots using mathematical modelling and IT tools
ABT Shield Report
PDF

2019 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Towards the similarity of the countries in terms of business cycle synchronization and income level equalization–empirical analysis
Journal of Administrative and Business Studies
TAF Publishing 2019, 5(5), pp. 291-302
DOI: http://dx.doi.org/10.20474/jabs-5.5.4

2019 – Leszek Mosiejko, Michał Bernardelli
Analiza struktury kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ujęciu teorii hierarchii źródeł finansowania
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 55, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2019, pp. 25-40
PDF

2019 – Łukasz Lipiński, Michał Bernardelli
Detekcja wyłudzeń klików przez boty internetowe
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 55, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2019, pp. 41-54
PDF

2019 – Leszek Mosiejko, Michał Bernardelli, Artur Sierant
Płynność finansowa spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA w latach 2002-2017 w ujęciu sektorowym, cz. 1
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2019, nr 173, pp. 9-27
PDF

2018 – Michał Bernardelli
Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 338(5)/2018, pp. 7-20
DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.01
PDF

2018 – Aczel A.D., Sounderpandian J.
Statystyka w zarządzaniu (ang. Complete Business Statistics)
tłumaczenie pod redakcją naukową Bartosza Witkowskiego (Katarzyna Bech, Michał Bernardelli, Anna Decewicz, Łukasz Goczek, Mariusz Próchniak, Emilia Tomczyk, Andrzej Torój, Zuzanna Wośko, Bartosz Witkowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
PWN

2018 – Michał Bernardelli
Metoda ustalania norm klasyfikacyjnych na klasy sportowe w konkurencjach lekkoatletycznych
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 53, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2018, pp. 11-28
PDF

2018 – Łukasz Lipiński, Michał Bernardelli
Anonimowość w Internecie – identyfikacja płci użytkowników na podstawie historii odwiedzanych stron internetowych
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 53, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2018, pp. 147-162
PDF

2018 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Przydatność ukrytych modeli Markowa do oceny podobieństwa krajów w zakresie synchronizacji wahań cyklicznych i wyrównywania się poziomów dochodu
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 53, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2018, pp. 77-96
PDF

2018 – Michał Bernardelli, Barbara Kowalczyk
Optimal Allocation of the Sample in the Poisson Item Count Technique
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 335(3)/2018, pp. 35-47
DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.335.03
PDF

2018 – Michał Bernardelli
Ocena korelacji wyników testów koniunktury z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa
pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2018, No. 100, pp. 55-83
PDF

2018 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Konwergencja dochodowa w krajach UE: ujęcie miesięczne
pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2018, No. 100, pp. 85-111
PDF

2018 – Michał Bernardelli
Implementacja metody badania własności reguł przejścia systemów bonus-malus w Apache Spark
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 51, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2018, pp. 95-108
PDF

2017 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence
Dynamic Econometric Models, Vol. 17 (2017) 59−80
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2017.004

2017 – Michał Bernardelli
Big data recommendation problems in e-commerce solutions for small business
Research on Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice, No. 3/2017 (22)
Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2017, pp. 65-76
DOI: http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.03.005

2017 – Marcin Topolewski, Michał Bernardelli
Improving global elasticity of bonus-malus system
Quantitative Methods in Economics, Vol. XVIII, No. 1, Warsaw University of Life Sciences Press,
Warsaw 2017, pp. 120-133
PDF

2017 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Konwergencja dochodowa: mocne i słabe strony istniejących podejść
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego "Studia i Prace", No. 3 (31)/2017
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, pp. 71-86
PDF

2017 – Michał Bernardelli, Monika Dędys
Mapping the respondents' assessments in the RIED manufacturing tendency survey using the Viterbi paths
Niepewność a aktywność gospodarcza. pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2017, No. 101, pp. 27-44
PDF

2017 – Michał Bernardelli, Mariusz Próchniak, Bartosz Witkowski
Cycle and Income-Level Convergence in the EU Countries: An Identification of Turning Points Based on the Hidden Markov Models
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 47, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2017, pp. 18-31
PDF

2017 – Michał Bernardelli
Predicting hourly Internet traffic in the RTB system – panel approach
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 47, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2017, pp. 5-17
PDF

2016 – Michał Bernardelli
Rozwiązywanie dyskretyzacji zagadnień eliptycznych
Rozwiązywanie dyskretyzacji zagadnień eliptycznych. Równoległe metody Dirichleta-Neumanna,
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

2016 – Michał Bernardelli
Econometric modeling of panel data using parallel computing with Apache Spark
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 41, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2016, pp. 189-202
PDF

2015 – Michał Bernardelli
Overlapping Multigrid Methods as an Efficient Approach for Solving the Black-Scholes Equation
Quantitative Methods in Economics, Vol. XVI, No. 1, Warsaw University of Life Sciences Press,
Warsaw 2015, pp. 25-36
PDF

2015 – Michał Bernardelli
The economic situation in Poland through the prism of the situation in the enterprises on the basis of the business tendency survey
ed. Błażej Prusak Enterprises in unstable economy,
chapter 10, pp. 109-136, Gdańsk University of Technology. Gdańsk 2015.

2015 – Michał Bernardelli
Analysis of the business cycle – the Markov-switching approach
2nd Dubrovnik International Economic Meeting DIEM 2015, "Scientific Conference on Innovation, Leadership & Entrepreneurship – Challenges of Modern Economy", Proceedings, pp. 712-727
PDF

2015 – Michał Bernardelli
Correction of deviations from the probability distribution of exam results
Edukacja w Dyskursie, No. 3, Akademia Pomorska w Słupsku,
Słupsk 2015, pp. 171-186
PDF (all articles ZIP)

2015 – Michał Bernardelli, Iwona Lewandowska
Exemptions from the physical education classes on the background of grades in middle school – a case study
Edukacja w Dyskursie, No. 3, Akademia Pomorska w Słupsku,
Słupsk 2015, pp. 229-244
PDF (all articles ZIP)

2015 – Michał Bernardelli
Cheater detection in Real Time Bidding system - panel approach
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 39, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, pp. 11-23
PDF

2015 – Michał Bernardelli, Monika Dędys
Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 39, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, pp. 213-227
PDF

2015 – Marcin Topolewski, Michał Bernardelli
Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus o składkach Q-optymalnych
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 37, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, pp. 229-252
PDF

2015 – Michał Bernardelli
The procedure of business cycle turning points identification based on hidden Markov models
Analyzing and forecasting economic fluctuations. pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2015, No. 96, pp. 5-24
PDF

2015 – Michał Bernardelli, Monika Dędys
The Viterbi path of hidden Markov models in an analysis of business tendency surveys
Analyzing and forecasting economic fluctuations. pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2015, No. 96, pp. 25-47
PDF

2014 – Michał Bernardelli
Parallel deterministic procedure based on hidden Markov models for the analysis of economic cycles in Poland
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 34, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2014, pp. 75-87
PDF

2013 – Michał Bernardelli, Monika Dędys
Ukryte modele Markowa w analizie wskaźników koniunktury w transporcie
rozdział 3.6 w Sławomir Dorosiewicz Koniunktura w transporcie. Metodyka badań, wyniki, modele,
str. 62-73, Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 2013.

2013 – Michał Bernardelli
Numeryczne metody rozwiązywania klasycznego modelu Blacka-Scholesa
praca badawczo-rozwojowa, SGH 2013

2013 – Michał Bernardelli
Kryteria optymalizacyjne w procedurze wykorzystującej ukryte modele Markowa do analiz danych ekonomicznych
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, Tom 2, str. 43-53
PDF

2013 – Michał Bernardelli
Non-classical Markov models in the analysis of business cycles in Poland
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 30, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2013, pp. 59-74
PDF

2012 – Michał Bernardelli, Monika Dędys
Hidden Markov models in analysis of results of business tendency surveys
Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I, pr. zb. pod red. Konrada Walczyka, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", IRG SGH, Warszawa 2012, No. 90, pp. 159-181
PDF

2012 – Michał Bernardelli
Nieklasyczne modele Markowa - problemy numeryczne
praca badawczo-rozwojowa, SGH 2012
PDF

2012 – Michał Bernardelli
Usage of algorithm of fast updates of QR decomposition to solution of linear regression models
Proceedings of the Electronic International Interdisciplinary Conference 2012
PDF

2012 – Michał Bernardelli
Method of QR decomposition’s fast updates for linear regression models
"Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 27, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2012, pp. 55-68
PDF

2010 – Michał Bernardelli
Application of neural networks to electricity price forecasting on Electricity Balancing Market
praca badawczo-rozwojowa, SGH 2010
PDF

2009 – Michał Bernardelli, Mariusz Kozakiewicz
Algorithms of Conversion Numeric Values to Textual Analog in National Languages
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom III, Zeszyt 1-2, str. 101-112
PDF

2008 - Michał Bernardelli
Dirichlet-Neumann methods for solving in parallel discretization of elliptic problems
PhD Thesis
PDF

2008 – Michał Bernardelli
Applications of Microsoft Excel Program for Solving Streamlining Tasks
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom II, Zeszyt 3-4, str. 77-90
PDF

2007 – Michał Bernardelli
Algorithms With the Use of Reverse Differentiation Formulas
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom I, Zeszyt 1-4, str. 127-152
PDF

Contact: [email protected]