LoginRegistration

Projektowanie aplikacji wspomagających procesy biznesowe - Excel Visual BasicInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (02.10) Charakterystyka środowiska programistycznego Visual Basic
Zajęcia 2 (09.10) Charakterystyka środowiska VB, zmienne, stałe, deklaracje, instrukcje warunkowe
lab01.xlsm
Zajęcia 3 (16.10) Procedury, funkcje, pętle, tablice
lab02.xlsm
Zajęcia 4 (23.10) Visual Studio
ZASTĘPSTWO
Zajęcia 5 (30.10) Rekurencja, sortowanie
lab04.xlsm
Zajęcia 6 (06.11) VBA - dostęp do danych w arkuszu
lab05.xlsm
Zajęcia 7 (13.11) Obsługa skoroszytu z poziomu VBA, wykresy
lab06.xlsm
Zajęcia 8 (20.11) Obsługa błędów aplikacji
ZASTĘPSTWO
Zajęcia 9 (27.11) Tablice statyczne i dynamiczne
ZASTĘPSTWO
Zajęcia 10 (04.12) Zadania programistyczne - ćwiczenia
ZASTĘPSTWO
Zajęcia 11 (11.12) Modelowanie graficznego interfejsu użytkownika (formularze, paski narzędzi, system menu)
lab07.xlsm
Zajęcia 12 (18.12) Zadania programistyczne - ćwiczenia
ZASTĘPSTWO
Zajęcia 13 (08.01) Praca nad projektem
Zajęcia 14 (15.01) Praca nad projektem
Zajęcia 15 (22.01) Zaliczenie projektu
Contact: [email protected]