LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (01.03) Obsługa RStudio. Podstawy składni języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (15.03) Podstawy języka zapytań SQL
materiały do samodzielnej pracy za dzień 29.03
zoo.db
lab2.r lab2_zadania_sprawdzajace.r
Zajęcia 3 (29.03) Język zapytań SQL
lab3.r lab3_zadania_sprawdzajace.r
Zajęcia 4 (19.04) Język zapytań SQL
abonenci.db
Przykładowe kolokwium (abonenci)
Zajęcia 5 (10.05) Język SQL i programowanie w R
lab5.r
Zajęcia 6 (24.05) Język R: instrukcje warunkowe, pętle
24.05 - termin przesyłania referatów
websites.csv
lab4.r
Zajęcia 7 (14.06) Zaliczenie projektu
Termin przesłania projektu: 13.06
Włączona kamera w komputerze w trakcie zaliczenia (proszę wyłączyć automatyczne wygaszanie i wyłączanie komputera) i skierowana na osobę zaliczającą. Zaliczenie jest nagrywane. Każdy wykonuje polecenia samodzielnie.
material_na_zaliczenie.pdf
Kolokwium w sesji egzaminacyjnej
obejmujące tylko zapytania SQL
klienci.db
Przykładowe kolokwium (klienci)
Contact: [email protected]