LoginRegistration

Ekonometria

Informacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (02.10) PDF Model ekonometryczny, interpretacja parametrów strukturalnych
Polecenia
Zajęcia 2 (09.10) PDF Miary dopasowania modelu, KMNK
Polecenia
Zajęcia 3 (16.10) PDF Testowanie założeń KMNK
Polecenia
regresja_konie.zip
Zajęcia 4 (23.10) PDF Testowanie założeń KMNK
Polecenia
Zajęcia 5 (30.10) PDF Prognozowanie
Polecenia
prognoza_konie.zip
Zadanie domowe nr 1
Zajęcia 6 (06.11) PDF Efekty krańcowe
Polecenia
Zajęcia 7 (13.11) PDF Modele logitowe i probitowe
Polecenia
Zajęcia 8 (20.11) PDF Analiza szeregów czasowych
Polecenia
Zajęcia 9 (27.11) PDF Analiza szeregów czasowych
Polecenia
Zajęcia 10 (04.12) PDF TPM
Polecenia
Zadanie domowe nr 2
Zajęcia 11 (11.12) Optymalizacja
Polecenia
Zadanie domowe nr 3
Zajęcia 12 (18.12) Kartkówka
Polecenia
Kartkowka
Zajęcia 13 (08.01) Analiza pooptymalizacyjna
Polecenia
Zajęcia 14 (15.01) Powtórzenie
Polecenia
Egzamin (22.01) 22.01, 8:30, Aula Główna Góra
Contact: [email protected]