LoginRegistration

Specjalność międzykierunkowa "Badania operacyjne i decyzje"

Stopień studiów:II (studia magisterskie)
Tryb studiów:stacjonarne (ST), niestacjonarne popołudniowe (NP)
Koordynator:dr Michał Bernardelli
Kontakt:Zakład Metod Probabilistycznych
Budynek M, parter, pokój 209
e-mail: [email protected]
  Celem tej specjalności międzykierunkowej jest zapoznanie studentów dowolnego kierunku studiów z nowoczesnymi metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych, niezbędnymi dla absolwenta studiów magisterskich, pragnącego w pracy zawodowej efektywnie wykorzystywać metody ilościowe.

PROGRAM SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWEJ

Przedmioty obowiązkoweSygnatura przedmiotuNazwa przedmiotuWymiar godzinPunkty ECTS
222000Algebra i analiza matematyczna303
220640Teoria podejmowania decyzji303
236810Metody numeryczne303
222620Zarządzanie strategiczne303
 Razem: 12012
Przedmioty fakultatywneSygnatura przedmiotuNazwa przedmiotuWymiar godzinPunkty ECTS
222250Inżynieria finansowa303
220430Portfel inwestycyjny454,5
231430Strategie marketingowe303
234080Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie303
222940Teoria gier303
 Razem:  co najmniej 60co najmniej 6

PROCEDURA OTRZYMANIA CERTYFIKATU

 1. ukończyć z wynikiem pozytywnym przedmioty wchodzące w skład specjalności międzykierunkowej,
 2. odebrać dyplom ukończenia studiów magisterskich na SGH,
 3. uzyskać potwierdzony w Dziekanacie wypis przedmiotów wchodzących w skład specjalności międzykierunkowej (sygnatura przedmiotu, nazwa przedmiotu, prowadzący, uzyskana ocena),
 4. dokonać wpłaty 30 zł:
  numer konta: 91 1240 1112 1111 0000 0165 0961
  Szkoła Główna Handlowa, 02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162
  tytuł przelewu: "imię i nazwisko studenta - opłata za certyfikat ukończenia specjalności Badania operacyjne i decyzje"
 5. dostarczyć do sekretariatu Instytutu Ekonometrii (budynek M, pokój 215) następujące dokumenty:
  • dyplom ukończenia studiów magisterskich lub jego kopię,
  • numer albumu,
  • potwierdzenie wpłaty,
  • poświadczony przez Dziekanat wypis przedmiotów,
  • dane personalne (imię, nazwisko, data urodzin) i kontaktowe (e-mail, numer telefonu),
 6. odebrać z sekretariatu Instytutu Ekonometrii (budynek M, pokój 215) podpisany certyfikat ukończenia specjalności międzykierunkowej.
Contact: [email protected]