LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Wyniki
Zajęcia 1 (02.03) Obsługa RStudio. Podstawy składni języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (16.03) Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab2.r
Zajęcia 3 (30.03) Język zapytań SQL
lab3.r
Zajęcia 4 (13.04) Język R: instrukcje warunkowe, pętle
ZAJĘCIA W FORMIE INTERNETOWEJ
websites.csv
lab4.r
Zajęcia 5 (04.05) Język SQL i programowanie w R
lab5.r
Zajęcia 6 (18.05) Kolokwium
18.05 - termin przesyłania referatów
abonenci.db
Przykładowe kolokwium
Zajęcia 7 (01.06)
Zaliczenie projektu zespołowego
PRZEŁOŻONE NA INNY TERMIN
Termin przesłania rozwiązania do dnia przed zaliczeniem
Terminy zaliczeń:
  1. 07.06 (piątek), dowolne zajęcia od 8:00 do 15:00, B-12
  2. 10.06 (poniedziałek), godz. 13:30, Aula VII (z własnym komputerem)
  3. 13.06 (czwartek), godz. 19:00, A-117 (z własnym komputerem)
  4. 22.06 (sobota), godz. 15:20, Aula I (z własnym komputerem)
Kolokwium (2 termin) 22.06 (sobota), godz. 15:20, Aula I
Contact: [email protected]