LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Zajęcia 1 (02.03) Obsługa RStudio. Podstawy składni języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (16.03) Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab2.r
Zajęcia 3 (30.03) Język zapytań SQL
lab3.r
Zajęcia 4 (13.04) Język R: instrukcje warunkowe, pętle
ZAJĘCIA W FORMIE INTERNETOWEJ
websites.csv
lab4.r
Zajęcia 5 (04.05) Język SQL i programowanie w R
lab5.r
Zajęcia 6 (18.05) Kolokwium
18.05 - termin przesyłania referatów
abonenci.db
Przykładowe kolokwium
Zajęcia 7 (01.06) Zaliczenie projektu zespołowego
Contact: [email protected]