LoginRegistration

MatematykaInformacje ogólne
Wyniki kolokwiów, oceny
Obecności
Zajęcia 1 (03.10) PDF Funkcje i ich własności
Zajęcia 2 (10.10) PDF Własności funkcji. Ciągi liczbowe
Seria zadań nr 1 PDF
Zajęcia 3 (17.10) PDF Granice ciągów i funkcji
Seria zadań nr 2 PDF
Zajęcia 4 (24.10) PDF Ciągłość funkcji, asymptoty, pochodne
Zastępstwo - zajęcia w sali A-217
Seria zadań nr 3 PDF
Zajęcia 5 (07.11) PDF Przebieg zmienności funkcji
Seria zadań nr 4 PDF
Seria zadań nr 5 PDF
Zajęcia 6 (14.11) PDF Całka nieoznaczona
Zajęcia 7 (21.11) PDF Całka oznaczona
Zajęcia 8 (28.11) PDF Całka niewłaściwa, macierze
Seria zadań nr 6 PDF
Zajęcia 9 (05.12) PDF Wektory
Seria zadań nr 7 PDF
Zajęcia 10 (12.12) PDF Odwracanie macierzy, rząd, wyznacznik
Seria zadań nr 8 PDF
Zajęcia 11 (19.12) PDF Układy równań
Seria zadań nr 9 PDF
macierze.m
Zajęcia 12 (02.01) PDF Funkcje wielu zmiennych
Seria zadań nr 10 PDF
Zajęcia 13 (09.01) Kolokwium
Kolokwium PDF
Zajęcia 14 (16.01) PDF Powtórzenie
Egzamin (23.01) środa 23.01, godz. 9:50 - AULA III i IV
Contact: [email protected]