LoginRegistration

Wprowadzenie do Metod NumerycznychInformacje ogólne
Serie zadań domowych
Seria zadań domowych nr 1
Seria zadań domowych nr 2
Seria zadań domowych nr 3
Seria zadań domowych nr 4
Seria zadań domowych nr 5
Zajęcia 1 (05.10) PDF Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
Octave: ex01_plot.m
Octave: ex02_matrix.m
Octave: ex03_function.m
Zajęcia 2 (12.10) PDF Macierze
Zajęcia 3 (19.10) PDF Normy, dekompozycje macierzy
Zadanie programistyczne
Zajęcia 4 (26.10) PDF Dekompozycje macierzy
Octave: lab04.zip
Zajęcia 5 (02.11) PDF Poprawność numeryczna, metoda potęgowa
Zajęcia 6 (09.11) PDF LZNK, Dekompozycja QR, Ortogonalizacja Grama-Schmidta
Zajęcia 7 (16.11) PDF Interpolacja wielomianowa Lagrange'a
Zajęcia 8 (23.11) PDF Wielomiany, interpolacja
Octave: zmiana_bazy.m
Zajęcia 9 (30.11) Przykładowe kolokwium
Przykładowe kolokwium
Zajęcia 10 (07.12) PDF Wielomiany Czebyszewa
Octave: lab10.zip
Zajęcia 11 (14.12) PDF Symulacje Monte Carlo
Zajęcia 12 (21.12) PDF Aproksymacja
Zajęcia 13 (11.01) PDF Aproksymacja
Zajęcia 14 (18.01) Zaliczenie zadania programistycznego
Egzamin (dozwolone: kalkulator, notatki)
Przykładowy egzamin
Contact: [email protected]