LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Szczegółowe zasady zaliczenia
Tematy i terminy prezentacji, wyniki
Zajęcia 1 Wykład Składnia języka R
websites.csv
lab1.r
Zajęcia 2 Wykład Język R: instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
skrypt.r
pi.r
marathon.csv lab2.r
Zajęcia 3 Wykład Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab3.r
Zajęcia 4 Wykład Język zapytań SQL
lab4.r
Kolokwium sobotnio-niedzielne: 22.04
dzienne: 11.05, 18.05
(przynieść dokument ze zdjęciem)
Terminy zajęć
(po kolokwium)
sobotnio-niedzielne: 6.05, 27.05, 10.06
dzienne: 25.05 (9:50-13:20), 01.06 (9:50-13:20), 08.06 (17:00-20:00)
Prezentacje sobotnio-niedzielne: 6.05, 27.05, 10.06 + wysyłka w wersji elektronicznej po prezentacji
dzienne: wysłać w wersji elektronicznej do dnia 06.06
Projekt programistyczny sobotnio-niedzielne: wysłać do dnia 08.06, zaliczenie 10.06
dzienne: wysłać 1 dzień przed zaliczeniem,
terminy zaliczenia (całym zespołem):
01.06 9:50-13:20, C-2d
08.06 17:00-20:00, C-3d
Contact: [email protected]