LoginRegistration
Zajęcia z Podstawy analizy danych w e-biznesie dla studiów magisterskich niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych (223300).

Zasady zaliczenia:

 • Kolokwium pisane w sesji egzaminacyjnej za maksymalnie 50 punktów.
 • Wysłanie w terminie projektu zespołowego za maksymalnie 20 punktów.
 • Indywidualne wykonanie poleceń związanych z R oraz projektem zespołowym za maksymalnie 10 punktów (w sesji egzaminacyjnej).
 • Referat na wskazany temat za maksymalnie 20 punktów.
 • Do zaliczenia niezbędne jest uzyskanie co najmniej po jednym punkcie z referatu, projektu zespołowego, poleceń związanych z R oraz kolokwium.
 • Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów według tabeli przeliczeniowej:
  PUNKTYOCENA
  < 502 (niedostateczny)
  od 503 (dostateczny)
  od 603,5 (dostateczny plus)
  od 704 (dobry)
  od 804,5 (dobry plus)
  od 905 (bardzo dobry)

Projekt zespołowy (2-3 osoby)

Dla rzeczywistego zbioru danych napisać program w R, w którym dokonana jest analiza w oparciu o jedną z wybranych metod eksploracji danych: regresja liniowa lub regresja logistyczna. Na rozwiązanie zadania składa się:

Referat

Referat powinnien obejmować:

Plan przedmiotu:

 1. Źródła i specyfika danych występujących w e-biznesie, metody ich pozyskiwania i metod analizy.
 2. Wprowadzenie do środowiska obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników R. Prezentacja graficznego interfejsu RStudio.
 3. Podstawy składni języka R.
 4. Język R: instrukcje warunkowe, pętle, funkcje.
 5. Relacyjny model danych. Bazy danych w R.
 6. Podstawy języka zapytań SQL.
 7. Funkcje wierszowe i funkcje agregujące w języku zapytań SQL.
 8. Połączenia i podzapytania w języku zapytań SQL.
 9. Kolokwium.
 10. Wybrane techniki wizualizacji danych. Wykorzystanie technik wizualizacji danych do przewidywania i porównywania zachowań klientów.
 11. Wykorzystanie drzew decyzyjnych do analizy danych o klientach.
 12. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne. Metoda CART. Implementacja przykładowych rozwiązań w R.
 13. Charakterystyka systemów e-businessowych. Systemy CRM (Customer Relationship Management), ich architektura i funkcjonalność.
 14. Wybrane metody eksploracji danych: regresja logistyczna. Szacowanie prawdopodobieństwa konwersji.
 15. Wybrane metody eksploracji danych: modele szeregów czasowych. Przewidywanie wielkości sprzedaży.
Contact: [email protected]