LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Zajęcia 1 (01.03) Składnia języka R
lab1.r
Zajęcia 2 (08.03) Język R: operacje wejścia/wyjścia
websites.csv
lab2.r
Zajęcia 3 (15.03) Język R: instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
lab3.r
Zajęcia 4 (22.03) Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab4.r
Zajęcia 5 (29.03) Język zapytań SQL
lab5.r
Zajęcia 6 (05.04) Język zapytań SQL
lab6.r
Zajęcia 7 (12.04) Język zapytań SQL
lab7.r
Zajęcia 8 (23.04) Prezentacje (ggplot2)
 1. geom_point
 2. geom_line
 3. geom_histogram
 4. geom_bar
 5. geom_area
 6. geom_violin
Zajęcia 9 (26.04) Kolokwium
abonenci.db
Przykładowe kolokwium
Zajęcia 10 (10.05) Prezentacje (regresja liniowa)
 1. konstrukcja modelu i interpretacja parametrów
 2. sprawdzanie niezbędnych założeń KMNK
 3. testowanie normalności rozkładu
 4. ocena postaci funkcyjnej modelu
 5. porównywanie modeli
 6. prognozowanie i błędy prognozy
Zajęcia 11 (17.05) Prezentacje (regresja logistyczna)
 1. podział na zbiór uczący i testowy
 2. regresja logistyczna (binarna) - konstrukcja i interpretacja parametrów
 3. prognozowanie z wykorzystaniem regresji logistycznej
 4. ocena skuteczności prognostycznej modelu
 5. krzywa ROC i AUC
 6. wielomianowa regresja logistyczna - konstrukcja i interpretacja parametrów
Zajęcia 12 (24.05) Konferencja Panelowa, budynek C
Zajęcia 13 (31.05) ???Prezentacje (Shiny)
 1. Podstawowa obsługa i uruchamianie
 2. Wizualizacja danych (wykresy)
 3. Wypisywanie komunikatów
 4. Obsługa parametrów - przyciski
 5. Obsługa parametrów - listy
 6. Obsługa parametrów - suwaki
Zajęcia 14 (07.06) Prezentacje (szeregi czasowe)
 1. konstrukcja i wizualizacja
 2. desezonalizacja
 3. stacjonarność
 4. średnia ruchoma
 5. wygładzanie wykładnicze
 6. ARIMA
Sesja (???) Zaliczenie projektu zespołowego
Contact: [email protected]