LoginRegistration
Zajęcia z Projektowanie aplikacji wspomagających procesy biznesowe - Excel Visual Basic dla studiów magisterskich (237010).

Literatura:

 • Walkenbach J. Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Wyd.: Helion. Warszawa 2013.
 • Próchnicki W. Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży, Wyd.: Helion. Warszawa 2012.

 • Zasady zaliczenia:

  • Wysłanie w terminie projektu i poprawnie (osobiście) wykonane polecenia związane z projektem.

  Projekt (indywidualny)

  Dla wybranego zbioru danych napisać aplikację z użyciem Visual Basic, która dokona automatycznego przetworzenia danych tworząc raport ze statystykami opisowymi, analizą danych, wykresami, itp. Na rozwiązanie zadania składa się: Przykładowe inspiracje do danych:

  Plan przedmiotu:

  1. Programowanie obiektowe - wprowadzenie (obiekt, atrybut, metoda, zmienna, stała itp.).
  2. Charakterystyka środowiska programistycznego Visual Basic. Podstawy projektowania formularzy.
  3. Procedury i funkcje. Biblioteka obiektów. Makra.
  4. Podejmowanie decyzji (instrukcje warunkowe: IF..Then..Else, CASE).
  5. Podejmowanie decyzji - ćwiczenia.
  6. Przegląd standardowych funkcji VB (tekstowe, logiczne, konwersji itp.).
  7. Przegląd standardowych funkcji VB (tekstowe, logiczne, konwersji itp.).
  8. Organizacja pętli (instrukcje iteracyjne: Do Until, Do While For Next).
  9. Obsługa błędów aplikacji.
  10. Typ tablicowy (tablice statyczne i dynamiczne).
  11. Modelowanie graficznego interfejsu użytkownika (formularze, paski narzędzi, system menu).
  12. Samodzielne rozwiązanie zadania projektowego.
  13. Samodzielne rozwiązanie zadania projektowego.
  14. Samodzielne rozwiązanie zadania projektowego.
  15. Ocena aplikacji z perspektywy spełnienia wymagań w zakresie jakości oprogramowania oraz walorów użytkowych. Dyskusja.
  Contact: [email protected]