LoginRegistration
Zajęcia z Metod Numerycznych (236810-1160) odbywają się odbywają się w terminie:
 • sobota 8:00-9:30 w sali G-108.

Literatura:

 • D. Kincaid, W. Cheney - Analiza numeryczna
 • K. Moszyński, - Metody numeryczne dla informatyków, skrypt, plik.pdf
 • Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wasowski - Metody numeryczne
 • A. Ralston - Wstęp do analizy numerycznej
 • J. Stoer, R. Bulirsch - Wstęp do analizy numerycznej
 • M. Dryja, J. i M. Jankowscy - Przegląd metod i algorytmów numerycznych
 • S. Dahlquist, A. Björck - Metody numeryczne
 • Linki:

  Ważniak
  Octave i jego rozszerzenia Octave-Forge oraz przykładowy manual

  Zasady zaliczenia:

  • Kolokwium za maksymalnie 30 punktów (3 zadania po maksymalnie 10 punktów każde). Nie ma możliwości poprawiania raz napisanego kolokwium.
  • Wysłane w terminie zadanie programistyczne i wprowadzona (osobiście) poprawnie modyfikacja do rozwiązania zadania za maksymalnie 30 punktów.
  • Po maksymalnie jednym punkcie za każde z dwóch poprawnie rozwiązanych i oddanych w terminie dowolnie wybranych zadań z wybranych pięciu serii zadań domowych (w sumie za 10 punktów).
  • Ocena z ćwiczeń wystawiona na podstawie sumy punktów (zadania domowe, zadanie programistyczne, kolokwium) według tabeli przeliczeniowej:
   PUNKTYOCENA
   < 72 (niedostateczny)
   od 73 (dostateczny)
   od 253,5 (dostateczny plus)
   od 404 (dobry)
   od 554,5 (dobry plus)
   od 655 (bardzo dobry)
  • Do egzaminu dopuszczone są wszystkie osoby, które zdobyły przynajmniej 2 punkty z zadań domowych i 5 punktów z zadania programistycznego.
  • Egzamin za 30 punktów dla osób, które pisały kolokwium (3 zadania po maksymalnie 10 punktów każde).
  • Egzamin za 60 punktów dla osób, które nie pisały kolokwium (3 zadania po maksymalnie 20 punktów każde).
  • W przypadku niedopuszczenia do egzaminu z powodu niezdobycia punktów za zadania domowe lub zadanie programistyczne, należy:
   • wysłać przed drugim terminem egzaminu poprawne rozwiązania zadań domowych (0-10 punktów),
   • wysłać przed drugim terminem egzaminu poprawne rozwiązanie zadania programistycznego oraz wprowadzić zadaną modyfikację do rozwiązania (0-30 punktów).
   • napisać egzamin (3 zadania po 0-20 punktów).
  • Ocena z przedmiotu wystawiona na podstawie sumy punktów według tabeli przeliczeniowej:
   PUNKTYOCENA
   < 502 (niedostateczny)
   od 503 (dostateczny)
   od 603,5 (dostateczny plus)
   od 704 (dobry)
   od 804,5 (dobry plus)
   od 905 (bardzo dobry)

  Plan przedmiotu:

  1. Metody numeryczne: problem wyboru metody rozwiązywania zadań na komputerze. Uwarunkowanie zadania: złożoność, poprawność i stabilność algorytmów numerycznych.
  2. Układy równań liniowych i metody bezpośrednie ich rozwiązywania.
  3. Rozkład LU, Cholesky'ego-Banachiewicza, QR.
  4. Metody iteracyjne rozwiązywania wielkich układów równań liniowych. Macierze rozrzedzone.
  5. Metoda CG i GMRES, Jacobiego, Gaussa-Seidel'a, Richardsona. Ich zbieżność i implementacja.
  6. Układy równań nieliniowych. Metoda Banacha.
  7. Metoda Newtona, przybliżona metoda Newtona, Broydena. Twierdzenia o zbieżności tych metod. Kryteria stopu. Programowanie równoległe.
  8. Interpolacja wielomianowa Lagrange'a i Hermite'a.
  9. Interpolacja trygonometryczna i splajnowa. Błąd interpolacji. Algorytm Hornera.
  10. Aproksymacja średniokwadratowa. Regularne zadanie najmniejszych kwadratów.
  11. Wielomiany ortogonalne. Aproksymacja jednostajna wielomianami. FFT.
  12. Kwadratury interpolacyjne. Błąd w przypadku ogólnym i dla kwadratur prostokątów, trapezów i Simpsona. Kwadratury złożone i ich błąd. Kwadratury Gaussa.
  13. Przybliżone rozwiązywanie równań różniczkowych. Metody Monte Carlo.
  14. Laboratorium komputerowe - nauka programowania w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab, R, Mathematica.
  15. Laboratorium komputerowe - rozwiązywanie problemów ilościowych w pakietach obliczeniowych: Octave, Matlab, R, Mathematica.
  Contact: [email protected]