LoginRegistration

Enter data to create a new account

First name / Imię:
Last name / Nazwisko:
Gender / Płeć: Man / Mężczyzna
Woman / Kobieta
e-mail:
Password / Hasło:
Lecture / Przedmiot:

Enter data if You already have an account and want to get access to a new lecture

Login / Użytkownik:
Password / Hasło:
Lecture / Przedmiot:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Michała Bernardellego moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia zajęć.
  1. Administratorem danych jest Michał Bernardelli z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu dydaktycznego.
  3. Dane będą wykorzystywane do czasu zakończenia zajęć, a następnie przechowywane do celów archiwalnych, badań naukowych i statystycznych.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  5. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Contact: [email protected]