LoginRegistration
Zajęcia z Budowy i eksploatacji baz danych dla studiów magisterskich (223060).

Literatura:

 • Larry Rockoff: Język SQL Przyjazny podręcznik, Helion 2017
 • J.D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, W-wa, 2000

 • Zasady zaliczenia:

  • Wysłanie w terminie projektu i poprawnie (osobiście) wykonane polecenie związane z projektem za maksymalnie 2 punkty.
  • Egzamin (pisemny) za maksymalnie 18 punktów (3 zadania po 6 punktów).
  • Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów według tabeli przeliczeniowej:
   PUNKTYOCENA
   < 102 (niedostateczny)
   od 103 (dostateczny)
   od 123,5 (dostateczny plus)
   od 144 (dobry)
   od 164,5 (dobry plus)
   od 185 (bardzo dobry)

  Projekt

  Stworzyć bazę danych (struktura tabel wraz z danymi), na podstawie której zaproponować 10 zagadnień wraz z ich rozwiązaniami w postaci zapytań SQL. Na rozwiązanie zadania składa się: Nazwa baza to imię, podkreślenie, nazwisko, przy czym nie należy używać znaków narodowych. Komplet plików spakowany do pliku baza.zip należy przesłać mailem do dnia przed zaliczeniem projektu.

  Plan przedmiotu:

  1. Relacyjny i obiektowo-relacyjny Systemy Zarządzania Bazą Danych Oracle 12c, model ERD, tabele używane podczas zajęć, czytanie danych z użyciem polecenia SELECT.
  2. Selekcja i projekcja czytanych danych, sortowanie, wybrane funkcje działające na pojedynczych wierszach.
  3. Raportowanie danych zagregowanych z użyciem funkcji grupowych.
  4. Wybieranie danych z wielu tabel.
  5. Stosowanie podzapytań i operatorów na zbiorach.
  6. Polecenia DML i DDL.
  7. Tworzenie pozostałych obiektów bazodanowych.
  8. Perspektywy słownika danych - metadane. Sposoby prezentacji danych.
  9. Kontrolowanie dostępu użytkowników, zarządzanie obiektami schematu.
  10. Operacje na dużych zbiorach danych.
  11. Tworzenie raportów przy użyciu operatorów grupowych.
  12. Stefy czasowe, raportowanie dat.
  13. Budowa poleceń z wykorzystaniem podzapytań.
  14. Zapytania hierarchiczne.
  15. Polecenia z wykorzystaniem Regular Expression.
  Contact: [email protected]