LoginRegistration
Zajęcia "Wykłady z Różnych Obszarów Kultury Fizycznej" (111770) odbywają się odbywają się w piątki 19:00-20:30 w Auli I.

Literatura:

 • W. Jastrzębski - Historia kultury fizycznej, AWF,
 • J.S. Keller - Podstawy fizjologii żywienia, SGGW,
 • J. Kiwerski - Rehabilitacja medyczna, 2007,
 • Wytyczne Rady Resuscytacji z roku 2010 - Biuletyn Polskiej Rady Resuscytacji

Zasady zaliczenia:

 • Trzy referaty w formie pisemnej (do 10 stron A4) i prezentacja na zajęciach (15 min); każdy referat oceniany do 3 punktów; tematyka referatów (wymaga zatwierdzenia):
  • referat 1: historia sportu na SGH, w Warszawie, w Polsce, na świecie
  • referat 2: dieta, prawidłowe odżywianie, fizjologia człowieka
  • referat 3: kontuzje, urazy, rehabilitacja, leczenie
 • Pisemny egzamin w sesji egzaminacyjnej (do 91 punktów), m.in. z treści przedstawianych na zajęciach referatów.
 • Ocena wystawiona na podstawie sumy punktów według tabeli przeliczeniowej:
  PUNKTYOCENA
  < 502 (niedostateczny)
  od 503 (dostateczny)
  od 603,5 (dostateczny plus)
  od 704 (dobry)
  od 804,5 (dobry plus)
  od 905 (bardzo dobry)

Plan przedmiotu:

 1. Zarys historii kultury fizycznej.
 2. Prawidłowe odżywianie.
 3. Stosowanie pierwszej pomocy w sporcie.
 4. Stosowanie rehabilitacji ruchowej.
 5. Prezentacja ćwiczeń rehabilitacyjnych w przypadku drobnych kontuzji w sporcie.
 6. Pomoc przy przeprowadzaniu turniejów sportowych w SGH.
 7. Wycieczka do Muzeum Sportu i Turystyki.
 8. Sprawdzian wiedzy.
Contact: [email protected]