LoginRegistration

Seminarium Zakładu Metod Probabilistycznych

2019.05.31 (piątek), godzina 12:00, sala 240 w budynku M
Marcin Szatkowski
Ryzyko jednoroczne vs ryzyko w horyzoncie nieskończonym

2019.05.14 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH, dr Michał Bernardelli
Analiza konwergencji cyklicznej i dochodowej w krajach UE z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa

2019.03.05 (wtorek), godzina 15:40, sala 240 w budynku M
dr Michał Bernardelli
Boty w Internecie – perspektywa identyfikacji z użyciem modeli matematycznych oraz narzędzi informatycznych

2018.11.20 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH
Sprawiedliwa wycena kontraktów ubezpieczeniowych

2018.10.23 (wtorek), godzina 15:30, sala 05 w budynku M
Kamil Gala
Przestrzenne aspekty ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

2018.05.29 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Barbara Cieślik
Adekwatność i realność ochrony ubezpieczeniowej w AC

2018.04.24 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Michał Bernardelli
Miara podobieństwa szeregów czasowych wykorzystująca koncepcję ukrytych modeli Markowa

2017.11.21 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
mgr Kamila Sławińska
Rozprawa doktorska - autoreferat

2017.10.24 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Marcin Topolewski
Granice efektywności systemu bonus-malus

2017.04.11 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Monika Dędys, dr Michał Bernardelli
Antycykliczny bufor kapitałowy polskiego sektora bankowego – propozycja optymalnej jego wielkości i analiza zmian w czasie z wykorzystaniem złożonego wskaźnika wczesnego ostrzegania

2017.03.14 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Anna Gutkowska
Test efektywności rynku opcji na indeks WIG20

2017.02.14 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr hab. Łukasz Deląg, prof. SGH
Zależności, miary ryzyka i efekt dywersyfikacji

2016.11.29 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH
Systemy bonus-malus z wieloletnią historią szkodową

2016.11.08 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Barbara Cieślik
Wpływ rozwoju technologii informatycznych na rynek ubezpieczeń

2016.05.31 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr hab. Łukasz Deląg, prof. SGH
Problemy inwestycyjne w okresie emerytalnym

2016.05.24 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Michał Bernardelli
Metody wielosiatkowe z zakładkami jako efektywny sposób rozwiązywania zagadnienia Blacka-Scholesa

2016.04.26 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Michał Bernardelli
Metody wielosiatkowe z zakładkami jako efektywny sposób rozwiązywania zagadnienia Blacka-Scholesa

2016.03.22 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Marcin Topolewski
Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus ze względu na elastyczność

2016.03.15 (wtorek), godzina 15:30, sala 240 w budynku M
dr Monika Dędys, dr Michał Bernardelli
Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych

2014.12.04 (czwartek), godzina 15:00, sala 240 w budynku M
dr Marcin Topolewski, dr Michał Bernardelli
Analiza wyników działania algorytmu optymalizacji reguł przejścia systemu bonus-malus dla składek Q-optymalnych

2014.11.06 (czwartek), godzina 15:00, sala 240 w budynku M
dr Marcin Topolewski
Optymalizacja reguł przejścia systemu bonus-malus dla składek Q-optymalnych

2014.10.16 (czwartek), godzina 15:00, sala 240 w budynku M
dr Monika Dędys
Model HMM. Ukryty łańcuch Markowa - w chórze czy solo?

2014.05.23 (piątek), godzina 09:30, sala 240 w budynku M
dr Anna Gutkowska
Zmienność implikowana przez opcje na indeks WIG20

2014.05.09 (piątek), godzina 09:30, sala 240 w budynku M
dr Barbara Cieślik
UBI vs. SBM

2014.04.25 (piątek), godzina 09:30, sala 240 w budynku M
dr Marcin Topolewski
O optymalizacji reguł przejścia w systemach bonus-malus

2014.04.11 (piątek), godzina 09:30, sala 240 w budynku M
dr Anna Decewicz
Modele Markowa w analizach konwergencji

2014.03.21 (piątek), godzina 09:00, sala 240 w budynku M
dr Bartosz Witkowski
Bayesowskie uśrednianie oszacowań w modelach beta konwergencji

2013.12.12 (czwartek), godzina 09:00, pokój 209 w budynku M
Zakładowe spotkanie wigilijne

2013.11.21 (czwartek), godzina 10:00, sala 240 w budynku M
prof. dr hab. W. Bijak
Nieklasyczne łańcuchy Markowa w ubezpieczeniach

2013.11.07 (czwartek), godzina 9:30, sala 240 w budynku M
mgr Marta Skrzypczyńska
Cykl koniunkturalny w Polsce – analiza sektorowa na podstawie modeli z przełączaniem typu Markowa

2013.10.24 (czwartek), godzina 10:00, sala 240 w budynku M
mgr inż. Kamil Jodź
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stochastyczne modelowanie intensywności zgonów w Polsce a wysokość składki ubezpieczeniowej.

2013.10.10 (czwartek), godzina 10:00, sala 240 w budynku M
Zebranie organizacyjne

2013.05.23 (czwartek), godzina 9:00, sala przy Kolegium, budynek M
dr hab. Ł. Delong
Międzynarodowe wymogi edukacji aktuarialnej

2013.04.18 (czwartek), godzina 9:00, sala przy Kolegium, budynek M
dr M. Dędys
Model ubezpieczenia wielostanowego. Agregacja.

2013.03.21 (czwartek), godzina 9:00, sala przy Kolegium, budynek M
prof. dr hab. W. Bijak
Nieklasyczne łańcuchy Markowa w ubezpieczeniach

2013.03.07 (czwartek), godzina 9:00, sala przy Kolegium, budynek M
Kamil Gala
Funkcje copula w analizie zależności. Zastosowania w ubezpieczeniach dla wielu osób

2013.02.20 (środa), godzina 13:30, sala przy Kolegium, budynek M
prof. dr hab. W. Bijak
Nieklasyczne łańcuchy Markowa w ubezpieczeniach

2012.12.18 (wtorek), godzina 10:00, sala 209 budynku M
Wigilia zakładowa

2012.12.04 (wtorek), godzina 10:00, sala 05 budynku M
dr B. Cieślik
Analiza systemu Bonus-Malus w praktyce

2012.11.20 (wtorek), godzina 10:00, sala 05 budynku M
dr M. Bernardelli, dr M. Dędys
Ukryte modele Markowa w analizie wyników testu koniunktury gospodarczej

2012.11.06 (wtorek), godzina 10:00, sala 05 budynku M
dr M. Bernardelli
"Perspektywy energetyki wiatrowej w Polsce" - sprawozdanie z pobytu naukowego w Laboratorium Konwersji Energii na Politechnice w Zurychu

2012.10.23 (wtorek), godzina 10:00, sala 05 budynku M
dr A. Decewicz, dr B. Witkowski
Relacje z konferencji naukowych (lato 2012)

Contact: [email protected]