LoginRegistration

Podstawy analizy danych w e-biznesieInformacje ogólne
Szczegółowe zasady zaliczenia
Zajęcia 1 Wykład Składnia języka R
websites.csv
lab1.r
Zajęcia 2 Wykład Język R: instrukcje warunkowe, pętle, funkcje
skrypt.r
pi.r
marathon.csv
Zajęcia 3 Wykład Podstawy języka zapytań SQL
zoo.db
lab3.r
Zajęcia 4 Wykład Język zapytań SQL
Zajęcia 5 Wykład Kolokwium: 22.04, 11.05, 18.05
Zajęcia 6 Wykład Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
Zajęcia 7 Wykład Wizualizacja danych
Zaliczenie zespołowego projektu programistycznego
Contact: [email protected]